Sporttherapie

De sporttherapeut is er om uiteenlopende klachten en blessures van het bewegingsapparaat te behandelen.  Dit zijn dan zogenaamde A-specifieke klachten, dat zijn klachten die niet kunnen worden verklaard uit een stoornis in de anatomische structuur.

Deze klachten kunnen zijn ontstaan door o.a overbelasting, een langdurige en eenzijdige houding, een blessure, te veel of te weinig bewegen en/of langdurige stress situaties die bestaande klachten in stand kunnen houden.

Centraal staat de klant met zijn lichamelijke klachten in combinatie met mentale en emotionele factoren. Deze kunnen invloed hebben op het herstelproces.

Sporttherapie kent een aantal behandelvormen die gebruikt kunnen worden tijdens de behandeling en afhankelijk van uw klachten worden toegepast.

Tijdens de eerste afspraak worden dan ook op basis van een anamnese uw klachten in kaart gebracht. Er wordt dan een behandelplan met u besproken.

De gebruikte behandelvormen kunnen zijn:

- Fascie technieken

- Bindweefselmassage

- Triggerpointtherapie

- Manuele massage

- Gewrichts- en wervelkolommobilisaties

- Medical Taping

Sporttherapie is er niet alleen voor sporters, de mentale of fysieke (overbelastings) klachten kunnen bij iedereen optreden.

De klachten die o.a. kunnen worden behandeld zijn:

- Nek- en schouder

- Tennis- en golferselleboog

- Pols- en hand

- Rug

- Enkel- voet en hiel

- Knie/patella 

- Achillespees- kuit en onderbeen

- Bovenbeen- lies en hamstrings 

- Hoofdpijn 

Verschil tussen Sporttherapeut en Fysiotherapeut?

Er zijn zeker raakvlakken tussen sporttherapie, fysiotherapie en sportmassage.

Het verschil is met name dat de sporttherapeut vooral manueel werkt middels diverse behandeltechnieken zoals eerder genoemd. De fysiotherapeut focust zich meer op het geven van adviezen van houdingscorrecties en oefeningen t.b.v. het herstel. 

De Sporttherapeut vult als het ware de leegte op tussen de sportmasseur en de fysiotherapeut en kan een zeer goede aanvulling zijn op fysiotherapie.



Sportmassage+Ontspanningsmassage

Sportmassage verbetert de afvoer van afvalstoffen en vocht, verbetert spierherstel waardoor blessures kunnen voorkomen. Sportmassage is een mogelijkheid om na activiteit/inspanning het herstel van de  spier te bevorderen.

Ontspanningsmassage heeft met name als doel het behoud van een goede geestelijke en lichamelijke conditie. Tevens is het een moment om tot rust te komen om gelijktijdig weer energie te krijgen

jasperbrinkmansportmassage@gmail.com 

Medical-taping

Medical taping is een verzamelnaam van verschillende soorten tapes met ieder hun eigen toepassingen.

Bekend zijn o.a de conventionele witte sporttape, deze wordt gebruikt om ondersteuning te geven aan gewrichten.

het is een oplossing die past tussen het gipsen en zonder ondersteuning rondlopen. deze tape is niet elastisch.

Daarnaast bestaat er Kinesio tape dit is een therapeutische tape die ondersteuning kan bieden zonder de range of motion te beperken. Deze tape kan de spierfunctie en doorbloeding verbeteren, daarnaast geeft het pijndemping.

Een nieuwe manier van tapen is Dynamic taping de gedachte achter DT is dat de spieren de belasting niet meer goed aankunnen. daarom moet er een mechanische ondersteuning aan de spieren worden gegeven. daarnaast heeft het ook invloed op de pijn, de motor control wordt verbeterd, evenals de doorbloeding.


Sportzorgmasseur

Hieronder valt:

Screening en herkenning van rode vlaggen, pluis/niet pluis.

Niet pluis, doorverwijzing naar (sport)arts - (sport)fysiotherapeut.

 • Anamnese (intake-vraaggesprek)
 • Inspectie (lichaamshouding)
 • Functieonderzoek (spieren,gewrichten,ligamenten)
 • Uitvoeren van speciale testen
 • Opstellen behandelplan
 • Mobiliseren van gewrichten
 • Rekken van spieren
 • Advies over omgaan met blessures
 • Advies herstel en trainingsopbouw



                         Myofasciale Triggerpointtherapie 


Triggerpoints zijn zogenaamde spierknopen die in actieve maar ook latente staat pijn kunnen veroorzaken lokaal maar ook elders in het lichaam. Deze kleine lokale verkramping in het spierweefsel kunnen een bron zijn van pijnklachten aan spieren en gewrichten.

Triggerpoints kunnen pijn veroorzaken die uitstraalt naar andere plekken in het lichaam. De pijn van triggerpoints in de gluteus minimus (kleine bilspier) kan bijvoorbeeld voelbaar zijn in de hamstrings en kuit. In het gehele lichaam kunnen dus triggerpoints voorkomen die pijn veroorzaken.

Triggerpoints ontstaan vooral door overbelasting, maar ook een ongeluk, valpartij, vertillen, sporten zonder goede warming-up, lichamelijk zwaar werk, ongunstige werkhouding etc. etc. kunnen triggerpoints veroorzaken. Tevens kan langdurige stress triggerpoints veroorzaken.

Behandeling van triggerpoints zal zeker verlichting kunnen geven, maar ook aan de onderliggende oorzaak of oorzaken zal gewerkt moeten worden. 

Triggerpoint is dan ook een zelfonderhoudende, hyperprikkelbare plaats gelegen in een skeletspier of zijn geassocieerde fascie. Dit punt in de spier is pijnlijk bij compressie, houding, beweging en belasting en is gelegen in een gespannen bandje. Het kan leiden tot een karakteristieke referred pain (uitstralende pijn) en motorische en vegetatieve reacties in het lichaam.

Triggerpoints kunnen dus betrokken zijn bij langdurige en onbegrepen klachten zoals o.a hoofdpijn, schouderpijn, rugpijn, bilpijn, onderarm zoals de welbekende tenniselleboog etc....  

Triggerpoints kunnen behandeld worden aan de hand van 5 technieken. Maar als eerste moet de triggerpoints worden gelokaliseerd binnen een een strakke streng van spiervezels. Palpatie van triggerpoints begint met deze streng op te zoeken door loodrecht op de spiervezel te voelen. De druk kan het beste plaatsvinden met een ietwat provocerende druk, gedurende maximaal 10-20 seconden om referred pain te provoceren.

Er wordt per triggerpoint gewerkt volgens een vast behandelprotocol namelijk:

1. Milking 2. Compress and Contract (CoCO) 3. manuele dwarse rekkingen (diep en oppervlakkig) 4. deep tissue massage (DTM) 5. muscle stretch.

Daarnaast moet men ook gaan werken aan de "klachten onderhoudende factoren" deze kunnen zijn:

* Mechanische stress: slechte werkhouding/methoden, eenzijdige belasting etc.

* Voeding: bijvoorbeeld vitaminen/mineralen tekort, te hoog alcoholgebruik, roken, slecht eten.

* Bepaalde interne aandoeningen: bijvoorbeeld suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen.

* Psychologische factoren: stress, angst, depressie, etc..

* Chronische infecties.

JasperBrinkmansportmassage@gmail.com

06-21174891


 



                        Tapen tegen Hooikoorts



Last van Hooikoorts? Dan kan tape helpen!

Last van hooikoorts? Tape kan hierbij helpen. Door de kinesiotape op een bepaalde manier aan te brengen op de rug krijgt het bloedcirculatiesysteem meer ruimte om zijn werk te doen. De luchtwegen worden bovendien vrijer, zodat het benauwde gevoel minder is.

Wat is hooikoorts?
Het is weer zover. De tijd van het jaar. De tijd dat je weer last begint te krijgen van hooikoorts. Hooikoorts is een vorm van allergie. Je begint weer last te krijgen van bepaalde soorten stuifmeel van grassen, planten of bomen. De klachten lopen uit een, en kan bij ieder persoon verschillend zijn. Verschijnselen van hooikoorts kunnen op verschillende manieren te herkennen zijn:

 • Je neus begint te jeuken
 • Je krijg een loopneus die overgaat in een verstopte neus
 • Je ogen beginnen te jeuken of voelen branderig aan
 • Je keel kan droog en branderig aanvoelen
 • Je vertoont vermoeidheidsverschijnselen
 • Benauwdheid

Wat kan je tegen hooikoorts doen?

Er zijn ontzettend veel hulpmiddelen op de markt om de allergische reactie, veroorzaakt door hooikoorts, tegen te gaan. Er zijn verschillende zalfjes, neussprays, oogdruppels etc. Ieder heeft zijn eigen voorkeur, maar eigenlijk komt het bij ieder hulpmiddel op het zelfde neer. De hulpmiddelen dienen herhaaldelijk gebruikt te worden. Bij de één hebben deze hulpmiddelen een positief effect, de ander merkt er niets van.

Tegenwoordig is er nog een andere oplossing om de klachten van hooikoorts te reduceren, namelijk kinesiotape. De nieuwe toepassing van kinesiotape zorgt er voor dat de klachten, veroorzaakt door hooikoorts, binnen een aantal dagen sterk gereduceerd wordt. Acht van de negen symptomen waren al na één hooikoorts-behandeling beduidend minder geworden, gaven de deelnemers aan uit een pilot studie.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts helpen?

Er bestaat een segmentale en een mechanische verklaring voor de werking van tapen bij hooikoortsklachten. Een eenduidige verklaring waarom de klachten van hooikoorts afnemen bij tapen is er niet.

1. Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In het lichaam bestaan segmentale relaties. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone 's van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal op de rug. De sympathische innervatie (zenuw aansturing) voor de longen liggen in de segmenten Th2-Th5.

De parasympatische aansturing verloopt over de 10e hersenzenuw (nervus vagus). Deze belangrijke zwevende, langste hersenzenuw, ontspringt uit de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een dorsale rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot "rust".

2. Mechanische verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, behandeling is echter vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Hoe vaak tapen?

Uit beide evaluaties is gebleken dat na een eerste keer tapen al direct een positief effect merkbaar is. Door een tweede tape na één week nogmaals toe te passen is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. De daling bij een vierde tape is echter minder. Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.


Resultaten van pilot studies Medical Taping bij hooikoorts (analyse evaluatieformulieren 2016 en 2017)

Zowel bij de inventarisatie uit 2016 en 2017 gaven 84% van de hooikoortspatiënten aan dat de klachten afnemen na het toepassen van de hooikoortstape als onderdeel van het Medical Taping Concept. Deze resultaten van de pilot studies vragen echter om een uitgebreide studie.

Conclusies

Belangrijkste uitkomsten van deze pilot

 • Bij 84% van de deelnemers was er sprake van vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies. Van sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair en werd een zogeheten VAS-score van wel 80% behaald.

 • Acht van de negen symptomen waren al na één hooikoorts behandeling beduidend minder geworden, gaven de deelnemers aan.

 • Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen.

 • Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder.

 • De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat.

 • Met een X-tape kan wellicht een nog beter resultaat bereikt worden. Dit is echter niet significant. Bij deze manier van tapen is de segmentale stimulatie van de midline het grootst. Uit de inventarisatie is gebleken dat volgens deze methode wellicht een iets beter resultaat haalbaar is, echter is een overreactie is ook mogelijk. 

jasperbrinkmansportmassage@gmail.com

06-21174891

Bindweefselmassage



Bindweefsel oftewel "verbindingsweefsel"

De huid bestaat voor het grootste gedeelte uit bindweefsel. Verbinden is niet de enige functie van bindweefsel; ook de steunfunctie, de afweerfunctie, de transport- en voedingsfunctie en de beschermende functie van dit veelzijdige weefsel is zeer belangrijk.

Bindweefsel bestaat uit een hoeveelheid cellen die gelegen zijn in een tussenstof (matrix). Deze tussenstof bestaat uit eiwit-suiker-complexen, verschillende soorten vezels en water. De tussenstof wordt door bindweefselcellen geproduceerd en onderhouden.

Wanneer het lichaam te lang in een gespannen staat is, het autonome of orthosympathische zenuwstelsel is te lang overprikkeld, kunnen er verklevingen ontstaan tussen huid en onderliggende spierlagen. Deze verklevingen zorgen voor bewegingsbeperkingen en voor andere klachten.

Het autonome zenuwstelsel is het zenuwstelsel dat ons in leven houdt. Het zorgt er onder andere voor dat je hart klopt en dat je adem kunt halen. Verstoord bindweefsel zoals verdikkingen, verhardingen en verklevingen verstoren de natuurlijke werking van het lichaam en kunnen uitwerkingen hebben op organen, spieren maar ook zenuwen.

De bindweefseltechnieken zijn er dan ook op gericht deze verstoringen op te heffen waardoor de klachten kunnen verdwijnen op verminderen. Als we dus ontdekken dat de opneembaarheid van de huid flink verminderd is maken we dit weer los. De behandeling kan pijnlijk en/of scherp aanvoelen, zeker als de opneembaarheid aanzienlijk verminderd is. De pijn kan eventueel al afnemen tijdens de behandeling. 

Na de behandeling kan de zogenaamde "na-reactie" optreden zoals: verhoogde pijngevoeligheid, of een beurs of blauwe-plekken-gevoel. Deze reactie is acceptabel wanneer deze niet langer dan 24-48 uur aanhoudt. Naast deze reacties kunnen er gevoelens optreden van loomte, slaap en warme, tintelende handen of voeten. Dit zijn positieve en welkome reacties daar zij aangeven dat het orthosympathische of autonome zenuwstelsel minder actief aan het worden is.

jasperbrinkmansportmassage@gmail.com 

06-21174891